PictureMover

PictureMover

Miễn phí
PictureMover cho anh chuyển bức ảnh này trực tiếp từ máy quay để Snapfish
Người dùng đánh giá
3.9  (20 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
PictureMover cho anh chuyển bức ảnh này trực tiếp từ máy quay hay thẻ nhớ với Snapfish. Snapfish.com là một ảo ảnh chia sẻ ứng dụng. Chúng ta có thể cũng ra lệnh bản in những bức ảnh đó.
Sử dụng chương trình này dễ dàng với người pháp sư diện. Chỉ cắm vào máy quay và chọn "tự Động di chuyển được những tấm hình của tôi." hay: "hãy Để tôi chọn ảnh nào để đi". Chương trình sẽ làm được tải lên một cách dễ dàng.
Thông tin được cập nhật vào: